กิจกรรม

博多もちつき2

ฮากาตะโมจิซึกิ

กิจกรรมตำเค้กข้าว(โมจิ)ที่สืบทอดต่อๆกันมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจัดขึ้นที่ด้านหน้า 「ฮากาตะมาชิยะ ฟุรุซาโตะ