बिशेष लेख

जापानमा आपातकालीन अवस्थामा सम्पर्कको लागि (प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल)

सर्वप्रथम , यहाँ उल्लेखित आपातकालीन सम्पर्कहरूमा अंग्रेजीभाषाको संवादको प्रयोग सम्भवत नहुन पनि सक्छ। सबै नम्बर