FFJ|किनमेल

hayakaken

फ़ुकुओकामा बस भाडा तिर्न र किनमेल गर्न IC Card (हायाकाकेन) ले सहज बनाउछ |

IC Card हायाकाकेन स्टेसनमा रहेको मेशिनबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ | हायाका केन : छिटो , सरल र सहजको संक्षिप्त रूप

Mutsugoro04

प्रेम र शान्तिको प्रतिक, फ़ुकुओकाको परिकार 「मुचुगोरो मान्ज्यु 」

के हो मुचुगोरो मान्ज्यु ? फ़ुकुओकाको स्थानीय परिकार मुचुगोरो मान्ज्यु थाहा छ? आकार चै ताइ माछा जस्तो देखिन्छ तर