FFJ|पर्यटन

प्रेम र शान्तिको प्रतिक, फ़ुकुओकाको परिकार 「मुचुगोरो मान्ज्यु 」

के हो मुचुगोरो मान्ज्यु ? फ़ुकुओकाको स्थानीय परिकार मुचुगोरो मान्ज्यु थाहा छ? आकार चै ताइ माछा जस्तो देखिन्छ तर