खाना

%e3%82%b5%e3%83%a0%e3%83%8d

जापानी म:म:

निरन्तर प्रगति गरेको जापानी म:म:! चीनबाट भित्रिएको म:म:(ग्योजा) ठाउँ अनुसार स्वाद र खाने तरिका पनि फरक हुन्छ |

curry01

जापानको करी राइस

तपाईंहरु सामान्यतया कस्तो करी खानुहुन्छ ? जापानमा करी राइस घरमा पनि रेस्टुरेन्टमा पनि निकै चलेको छ |कहिले काहि