फ़ुकुओका किताक्युसु सिटी कुरोसाकीको इतिहास र संस्कृति पछिल्लो पुस्ता माझ पुर्याउने कार्यक्रम आयोजना हुदैछ『नागासाकी काइदो कुरोसाकी यादो अटम विक』को आयोजना हुदैछ |

आयोजना अवधिमा कुरोसाकी दरवारको नमुना (लम्बाई १७ मि. चौडाई १८ मि.) प्रदर्शनीमा राखी तत्कालिन परिद्रिश्यलाइ कल्पना गर्न सकिन्छ |त्यी बाहेक सामुराइ,बिबिध सामानहरुले भरिएको 「निगिवाई मार्से २०१६」,बियर र खानाको स्वाद लिन सकिने「कुरोसाकी बियर एण्ड फूड फेस्टिवल २०१६」को आयोजना हुनेछ |

इभेन्ट जानकारी

गृह पृष्ठ
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/yahatanishi/w6200016.html
मिति
अक्टोबर ६ (बिहि)~अक्टोबर ११ (मंगल)
①मागारीनो माचु नामिकी कोएन
〒८०६-००३४ फ़ुकुओका किताक्युसु याहाता निशिकु गान्नो उरा २-१-१
②कुरोसाकी चुओ कोएन「सान्काकु कोएन」
〒८०६-००२१ फ़ुकुओका किताक्युसु याहाता निशिकु कुरोसाकी १-३-१०
सम्पर्क
फोन:+८१-९२-९३-६४२-१४४१

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう