सागा प्रिफेक्चर कासिमा सिटीमा 「कासिमा हासिगो साके(सागामा उत्पादित रक्सि)」आयोजना हुदैछ |

कासिमा सिटी सागा प्रिफेक्चरमा धेरै रक्सि उत्पादन गरिने ठाउँ हो | यस बेलामा जापानको बिभिन्न भाग बाट रक्सिका पारखीहरु जम्मा हुन्छन | साथै रक्सिलाइ सुहाउने मिठा मिठा खाने कुरा पनि पाइन्छ | एक पटक अवस्य गइ हेर्नुहोला |

बृस्तृत जानकारी

गृह पृष्ठ
http://sakagura-tourism.com/main/
मिति
१०/१६ (आइत )१६:००-२१:००
स्थान
JRहिजेन कासिमा स्टेसन अगाडी
〒८४९-१३११ सागा प्रिफेक्चर कासिमा सिटी ताकाचुबारू JRहिजेन कासिमा स्टेसन अगाडी
आउने तरिका
JRबाट :JRहिजेन कासिमा स्टेसन
कारबाट : नागासाकी हाइवे हुदै १ घण्टा ३० मिनेट
शुल्क
अग्रिम बिक्रि १३०० येन (कप र १० वटा टिकट)
सेप्टेम्बर मध्यबाट बिक्रि सुरु गरिनेछ
सम्पर्क
फोन:+८१-९५४-६३-३४१२

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ सेप्टेम्बर २९ मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう