क्युस्युको ठुलो जात्रा मध्येको एक म्योकेन जात्रा!

किदा भनिने टाउको सर्प अनि शरीर कछुवाको भएको जनावर जस्तो बनाइएको
एदो काल (४०० बर्ष पहिले) देखि परिवर्तन नभएको यो जात्रा महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा रहेको छ |
अवस्य पनि यासिरोमा आउनु होला है !!

बृस्तृत जानकारी

गृह पृष्ठ
http://www.myouken.com/
मिति
११/२२ (मंगल)~२३ बुध
स्थान
यसिरो जिनज्या
〒८६६-०८०२ कुमामोतो प्रिफेक्चर यासिरो म्योकेन माची ४०५
सम्पर्क
+८१-७०-५८१९-८२४६
आउने तरिका
सिन्कानसेन: हकता बाट ४७ मिनेट
कार: फुकुओका २ घण्टा

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६नोभेम्बर १ मा अपडेट गरिएका हुन् |

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう