फुकुओका सिटी च्यु ओ कु तेन्जिन केगो पार्कमा जापान गोल्ड आयोजित इल्मिनेशनले जाडो रातलाई न्यानो प्रकाश दिन्छ

हरेक बर्ष इल्मिनेशन रेल पनि दौडिन्छ साथै यस बर्ष आइस स्केटिंग पनि राखिनेछ
इल्मिनेशन बाहेक तेन्जिन क्रिसमस मार्केट पनि संचलान भै ड्रिंक,फुडको स्वाद पनि लिन सकिन्छ

बृस्तृत जानकारी

सम्बन्धित पेज
https://tenjinsite.jp/xmas/
मिति
< सडक वरपरको रुख >
११/१०(बिहि)~१/९ (सोम)
१७:००~२४:००
१/१ बालिने छैन

<आइस स्केटिंग>
११/२२ (मंगल)~१/९(सोम)
बिदाको दिन १२:००~२१:०० /अन्य दिन १५:००~२१:००
※१२/३१ (शनि),१/१(आइत)बन्द रहनेछ |

<इल्मिनेशन रेल>
११/२२(मंगल)~१/९(सोम)
बिदाको दिन १२:००~२१:०० /अन्य दिन १५:००~२२:००
※१२/३१ (शनि),१/१ (आइत) बन्द रहनेछ |

<TENJIN Christmas Market>
१२/२ (शुक्र)~१२/२५(आइत)
बिदाको दिन १२;००~२२;०० /अन्य दिन १६;००~२२;००
१२/२(शुक्र मात्र ) १७;०० बाट खुल्नेछ |
स्थान
केगो पार्क
फ़ुकुओका सिटी च्यु ओ कु तेन्जिन २-२
आउने तरिका
सव वे ; हाकाता स्टेसन बाट १० मिनेट
बस ;हाकाता बाट १५ मिनेट
पैदल ;तेन्जिन स्टेसन बाट १ मिनेट
लाग्ने शुल्क
स्केटिंग ; वयस्क ;१२०० येन,विद्यार्थी १००० येन, बच्चा ८०० येन
 <इल्मिनेशन रेल>;३०० येन

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६नोभेम्बर १८ मा अपडेट गरिएका हुन् |

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう