चिकुगोखावा नदि को खावाबिराकीमा उत्सव मनाइन्छ, हाराजुरु ओन्सेनमा ३००० पटका पड्काउनुको साथै, २० समुहको पटकाहरु पड्काउने गरिन्छ । रंगीन आतिशबाजी (पटका महत्सव FIREWORKS ) गर्मीको परम्परागत माछा मर्ने रुपमा प्रख्यात रहेको (鵜飼漁) उखाईरेयु पनि पारम्भ गरिन्छ ।I (९ महिनाको अन्तिम ) स्टलहरुपनि राखिएको छ ।

ओन्न्सेन को आतिशबाजीको आनन्द तपाइले पनि उठाउन सक्ने हुनेछ ।

बृस्तृत जानकारी

गृह पृष्ठ
http://www.harazuru.jp/
समय
२०१७/५/२५ गते बिहिबार २०:०० बजे बाट २१ :०० बजे सम्म
कार्यक्रम स्थान
फुकुओका केन् आसाकुरासी हाराजुरु ओन्सेन
〒८३८-१५२१ फुकुओका केन् आसाकुरासी हाकिसिवा
आउने बाटो
JR क्योउदाइ होन्सेन(चिकुगो योसीइ स्टेसन) बाट १० मिनेट ड्राइभ
पार्किंग
 छ । १००० वोटा सम्मा、 निशुल्क
प्रवेस शुल्क
निशुल्क शुल्क लाग्ने सिटको पनि छ ।

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१७ साल ५ महिना १० तारिक अपडेट गरिएका हुन्।

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう