१२०० वर्ष भन्दा अघि बाट प्रचलित (हाकाता ओकुन्ची) पर्व चाही हाकाताकु क्षेत्रभित्र आयोजित गरीन्छ । बेल गाढ़ाले तानी रथ यात्राको परिक्रमा गरीन्छ । लगभग ५ किलोमिटर जतिको तिर्थ यात्रा ग्योजिन्कोउ प्यारेड परिक्रमा रहेको छ । जुन खुसिदा मन्दिर बाट प्रस्थान गरि ,हाकाता पूरा शहर परिक्रमा गरीन्छ । प्यारेड बाहेक ताजा माछा र तरकारीको हाड बजार लग्नुको साथै , सुमो खेल ,ज्युउदोउ खेल जस्ता विभिन्न खेलहरुको पनि आयोजना गरीन्छ ।

बृस्तृत जानकारी

गृह पृष्ठ
http://hakatanomiryoku.com/akihaku/901.html
आयोजित अवधि
२०१९ साल १० महिना २३ तारिक बाट २४ तारिक सम्म (पहिलो दिनमा ) शरद ऋतु पर्व ११:००बजे बाट (दोस्रो दिनमा ) ग्योजिन्कोउ १४:०० बजे बाट
※गोकोकु होज्योउसी /२२ तारिक बाट २३ तारिक (योजना )
आयोजित स्थान
फुकुओका सी, खुसिदा जिनज्या ,हाकाता कु पुरा क्षेत्रभरि
पुग्ने तरिका
सबवे (गिओन स्टेसन) बाट पैदल ५ मिनेटमा
लाग्ने शुल्क
निशुल्क

※ सम्पूर्ण जानकारी अक्टोबर १,२०१९ को अनुसार राखिएको छ।

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう