नयाँ वर्ष शुभकामना मोची चुकीको वार्षिक कार्यक्रम,(हाकाता च्यूखा) फुरुसातो खान च्युखा मुने माएमा यो कार्य गरीन्छ ।

ठूलो ओख्लिमा उसिनेको चामललाइ, सामिसेन तथा ड्रमको प्रदशनी गरि मोची बनाउने गरिन्छ । हाकाताको अग्नि ब्रिगेड अनुसार परम्परागत प्रविधिको पनि प्रस्तुति गरिन्छ ।

イベント詳細

गृहपुष्ठी
http://www.hakatamachiya.com/
आयोजित मिति र समय
२०१९ साल २ महिना १० तारिक (आइतावार) १२:००~१५:००
आयोजित ठेगाना
फुकुओकासी (हाकाता च्यूखा) फुरुसातो खान च्युखा मुने माए
〒८१२ -००३९ फुकुओकाकेन फुकुओकासी हाकाताकु रेई सेन् माची ६-१०
पुग्ने तरिका
चिखा तेचु (गिओन एकि ) बाट पैदल ५ मिनेट, अथवा JR (हाकाता) बाट पैदल १५ मिनेट
लाग्ने शुल्क
नि:शुल्क

※सम्पूर्ण जानकारी फरवरी २०१९ को अनुसार रहेको छ ।

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう