जापानी राष्ट्रिय खाना「उदोन」को स्वाद लिइ हेरौं |

उदोन गहुँको पिठोबाट बनाइने एक प्रकारको चाउचाउ हो |

जापान ठाउँ अनुसार फरक फरक बिशेषता भएको स्थानीय उदोन पाइन्छ |

फ़ुकुओकाको कुरुमेमा पनि उदोनका धेरै रेस्टुरेन्टहरु छन् |यसपटक ति मध्येको एक प्रख्यात 「ताचिबाना」मा !!

Sam ले यो पसलको न.१「निकु गोबो तेन उदोन」र 「माज़े मेसि」को अर्डर गरे |मिठो मानेर खादै थिए | यहाँ उदोनको टपिंग पनि धेरै छन् | स्वादको भिन्नताबाट मनोरंजन लिन सक्नु हुनेछ |

कुरुमेको प्रख्यात उदोन「ताचिबाना उदोन」

HP
http://www.tachibanaudon.co.jp/
ठेगाना
〒८३९-०९०९ फुकुका प्रिफेक्चर कुरुमे सिटी हिगासी आइकावा ५-६-१
सम्पर्क
फोन:०९४२-४४-३९३९
खुल्ने समय
९:३०~२१:०० लास्ट अर्डर २१:००
बिदा
हरेक मंगलबार
सिट संख्या
टेबल ८८ / तातामी ४८

※※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६नोभेम्बर २८मा अपडेट गरिएका हुन् |

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう