IC Card हायाकाकेन

स्टेसनमा रहेको मेशिनबाट रिचार्ज गर्न सकिन्छ | हायाका केन : छिटो , सरल र सहजको संक्षिप्त रूप हो | IC कार्ड झनझन सुबिधाजनक बन्दै छ |

IC Card (हायाकाकेन)

हायाकाकेन फ़ुकुओका सबवे , निशितेचु ट्रेन , बस मा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ | यो एउटाले कोंबिनी स्टोर मा पनि किनमेल गर्न सकिन्छ |कार्ड सबवे स्टेसनको टिकट काउन्टर बाट किन्न सकिन्छ |

हायाकाकेनको अर्थ थाहा छ ? हा- हायाई (छिटो ) या – यासासीइ(राम्रो ) का – काइतेकि(सहज ) , केन – कार्ड को संक्षिप्त रुप हो |

सरल र सहज तरिकाको IC Cfukuokard

फ़ुकुओकाम प्रयोग हुनेहरु बायाबाट 「SUGOCA」「nimoca」 फ़ुकुओकाको IC Card「हायाकाकेन」「SUGOCA」「nimoca」

IC Card बिदेशीको लागि अझै उपयोगी छ | जापानीमा लेखिएका भाडादर र समानको मूल्य तिर्ने बेलामा सहज हुन्छ |अब बाट अरु नयानया सुबुधा पनि बढ्दै जान्छ होला |

फ़ुकुओका आएको बेलामा एक चोटी प्रयोग गरि हेर्नुहोला |


फ़ुकुओका यातायात बिभाग हायाकाकेन」  JRक्युसु SUGOCA」  निशिनिहोन रेल वे nimoca

 

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१५ अगस्त २२मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう