बिशेष लेख

जापानमा आपातकालीन अवस्थामा सम्पर्कको लागि (प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल)

सर्वप्रथम , यहाँ उल्लेखित आपातकालीन सम्पर्कहरूमा अंग्रेजीभाषाको संवादको प्रयोग सम्भवत नहुन पनि सक्छ। सबै नम्बर

हाकातामा पुराना शहर परियोजनाको सुरुवात हुदै ! ~हाकाता विभागको आकर्षक र मनोरंजन गर्ने क्षेत्रहरु ~

तपाईहरु सबैलाई (हाकातामा पुराना शहर परियोजना) को बारे थाहा छ ? फुकुओका शहरमा,(सिरोसिताच्यो .फुकुओका) र (स्योउन