FFJ

बिशेष लेख

ओहोरी पार्क

फुकुओकाको बाहिरि द्रश्य हेर्न चाहाने महानुभावहरु लाई, ओहोरी पार्क लाइ सिफारिस गर्न चाहान्छु । ओहोरी पार्क चाहि

जापानमा आपातकालीन अवस्थामा सम्पर्कको लागि (प्रहरी, एम्बुलेन्स, दमकल)

सर्वप्रथम , यहाँ उल्लेखित आपातकालीन सम्पर्कहरूमा अंग्रेजीभाषाको संवादको प्रयोग सम्भवत नहुन पनि सक्छ। सबै नम्बर