en cocotte फ्रेन्च रेस्टुरेन्ट

en cocotte मा आफ्नै उत्पादनको Charcuterie(मासु र हामको हालेर बनाएको)बिशेष परिकार उपलब्ध गराइन्छ |

बिभिन्न परिकार र वाइनको स्वाद संगै रमाइलो समय बिताउन सकुनु हुनेछ | हाम्बर्गर लन्च सबै भन्दा चलेको छ |

Bistro en cocotte

URL
http://www.encocotte.com
ठेगाना
〒८१२-००१८ फ़ुकुओका सी हाकाता कु सुमियोसी २-४-७
आउने तरिका
JRहाकाता स्टेसनबाट पैदल ७ मिनेट
निसितेचु बस TVQ माएबाट पैदल १ मिनेट
सम्पर्क
फोन : +८१-९२-२९१-६१४७
खुल्ला हुने समय
११:३०~१४:३०(१४:०० अन्तिम अर्डर)
१८००~२३:००(२१:३० अन्तिम अर्डर)
बन्द हुने दिन
सोमबार
सिट संख्या
२५
धुम्रपान
मनाही छ
औसत खर्च
लन्च १००० येन
डिनर ५०००
क्रेडिट कार्ड
प्रयोग हुन्छ
Wi-Fi

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ सेप्टेम्बर २१ मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう