फ़ुकुओका सिटी भित्रको स्पेशल कफी शप

बारिश्टाको विश्व चाम्पियन छान्ने 「विश्व बारिश्टा चाम्पियन २०१६」मा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल युहे इवासे ओनर रहेको कफी शप |

REC COFFEE हाकाता मारुइ

URL
Web・・・www.rec-coffee.com
Facebook・・・https://www.facebook.com/rec.coffee
ठेगाना
〒८१२-००१२ फ़ुकुओका सिटी हाकाता कु हाकाता एकि च्यु ओ गाइ ९-१ हाकाता मारुइ ६
आउने तरिका
हाकाता स्टेसनबाट पैदल १ मिनेट
सम्पर्क
फोन :+८१-९२-५७७-१७६६
खुल्ला रहने समय
१०:००-२१:००
बिदा
छैन
सिट संख्या
५०
धुम्रपान
निषेध
औसत खर्च
५०० येन
बिदेशी भाषा
अंग्रेजी
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ अक्टोबर ८ मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう