मिठो र सुपथ मुल्यमा सजिलै पाइने पिज्जाको लिउँ मज्जा

“क्रान्ति र नविनता”को अवधारणाबाट PIZZAREVO नाम रहेको यहाँ, चुलोमा पोलेको मिठो पिज्जा पाइन्छ |Mसाइज २८० येन~ सुपथ मुल्यमा पाइन्छ |दैनिक खानाको रुपमा पिज्जालाइ बालक ~ वृद्दसम्म पुर्याउन हामी सधै प्रयत्नरत छौ|

PIZZAREVO Yakuin

URL
http://www.pizzarevo.com
ठेगाना
〒८१०-००२२ फ़ुकुओका सिटी च्यु ओ कु याकुइन १-१०-५
आउने तरिका
याकुइन ओदोरि स्टेसनबाट पैदल २ मिनेट
सम्पर्क
फोन:+८१-९२-७१८-००१०
खुल्ला रहने समय
११:००-२२:३०(लास्ट अर्डर२२:००)
बिदा
छैन
सिट संख्या
२५
धुम्रपान
निषेध
औसत खर्च
~९९९ येन
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi
कुपन

यो कुपन देखाउनुहोस्
कुपन देखाएर छुट पाउनुहोस

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ अक्टोबर ८ मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう