पार्टीको लागि लाइभ हल अनि एक्लै भए पनि अल्कोहल संग रम्न सकिने बार

ONSAमा लाइभ इभेन्ट गर्न सकिने म्युजिक, लाइट, प्रोजेक्टर, काराओके आदि सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिएको छ | भाडामा दिने हल र एक्लै भएपनि सहजै पिउन सकिने बार काउन्टर पनि छ |

लाइभ हलमा, बिबाह पार्टी, वेलकम पार्टी, बर्थडे पार्टी आदि कार्यक्रमको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ | बार फ्लोरमा फ्र्यांक स्टाफ वा आउने ग्राहकहरु संग रमाइला कुरा गरि समय बिताउन सकिन्छ |
दुवैमा स्वादिस्ट खानको आनन्द लिन सकिन्छ |

Live restaurant & café bar ONSA

URL
http://www.onsa-fukuoka.com
ठेगाना
〒८१०-००४१  फ़ुकुओका सिटी च्यु ओ कु दाइम्यो १-१०-२९ स्टेज १ दाइम्यो ५
आउने तरिका
सव वे आकासाका स्टेसनबाट पैदल ७ मिनेट
निशितेचु फ़ुकुओका तेन्जिन स्टेसनबाट पैदल १० मिनेट
सम्पर्क
फोन :+८१-९२-४०६-६३४७
खुल्ला रहने समय
१८:००~भोलि पल्ट ४:०० सम्म
बिदा
सोमबार
सिट संख्या
बार १४ 、लाइभ हल ४०
धुम्रपान
मिल्छ
औसत खर्च
३५०० येन
क्रेडिट कार्ड
प्रयोग हुन्छ
Wi-Fi

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ अक्टोबर १३ मा अपडेट गरिएका हुन|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう