K-POP र अल्कोहलको आनन्द लिन कोरियन खाना &DININGBAR

K-POPको आनन्द लिदै मिठो कोरियन परिकारको स्वाद लिन सकिने | एकपटक खाए पछि फेरी पनि खाउँ खाउँ लाग्ने कोरियाको स्वाद दिनेछौं |

कोरियन परिकार हानउरी

URL
https://twitter.com/hanwoori2014
https://www.instagram.com/hanwoori2014
ठेगाना
〒८१०-००४१ फ़ुकुओका सिटी च्यु ओ कु दाइम्यो १-१५-३५-२४७बिल्डिंग ३ तल्ला
आउने तरिका
निशितेचु फ़ुकुओका (तेन्जिन) स्टेसन बाट पैदल ५ मिनेट / Muin Ryohin छेउमै
सम्पर्क
फोन :+८१-९२-७९१-१५८१
खुल्ला रहने समय
बिदाको दिन १२:००~भोलिपल्ट ०१:०० सम्म
अन्य दिन १७:००~भोलिपल्ट ०१:०० सम्म
बिदा
छैन
सिट संख्या
५०
धुम्रपान
सकिन्छ
औसत खर्च
२००० येन
बिदेशी भाषा
☆कोरियन, अंग्रेजी
क्रेडिट कार्ड
चल्दैन
Wi-Fi
कुपन

यो पसलमा देखाउनुहोस
चिजिमी, सुन्दोप लगायत चलेको आइटम ४ को
【हानउरी सेट १६००येन →१५०० येन 】
※२ जना ~~ अर्डर

※सम्पूर्ण सूचनाहरु २०१६ अक्टोबर १३ मा अपडेट गरिएका हुन

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう