क्युसुको पुरानो र कलात्मक सामान

『यामाबिकिया』मा क्युसुको पुरानो र कलात्मक सामान प्रशस्त पाइन्छ |त्यसपछि 『यामाबिकिया』मा भएको सामानहरु क्युसुका बिभिन्न प्रिफेक्चरका स्थानीय उत्पादन हुन् | जसले ति प्रिफेक्चरको संस्कृति रहनसहनको प्रतिनिधित्व गर्दछ |

हरेक प्रिफेक्चर कला, संस्कृति, इतिहास ,हावापानी, रहन सहन आदिबाट जन्मिएका यी बस्तुहरुले यिनै स्थानको महत्व झल्काउछ |

『यामाबिकिया』भएको प्रायजसो सामग्री हरु साहुजी आफैले क्युसुका बिभिन्न ठाउँमा गइ संकलन गरेका हुन् |त्यस्तो『यामाबिकिया』मा पाइने सामानको कहानी आँखाले देख्न नसके पनि एक महत्वपूर्ण तथ्य हो | तपाईं अलिकति पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक पटक अवस्य पनि यहाँ आउनु होला !

यामाबिकिया

URL
http://yamabikoya.info/
ठेगाना
〒८१०-००२१ फुकुओका सिटी च्यु ओ कु इमा इजुमी २-१-५५ यमासा कोपो१०१
आउने तरिका
निशितेचु तेन्जिन स्टेसन बाट पैदल ५ मिनेट
निशितेचु बस इमा इजुमी इची च्योमेबाट पैदल २ मिनेट
सम्पर्क
+८१-९२-७५१-७०५०
खुल्ला रहने समय
११:००-२०:००
बिदा
हरेक बिहिबार
धुम्रपान
निषेध छ
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६ डिसेम्बर ४ मा अपडेट गरिएका हुन्|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう