हजार भन्दा बढ़ी माछा तपाइँको स्वागतमा

जन्मदिन・बार्षिकोत्सव・भेटघाट・बिबाह भोज गर्न परे akivic

कप्पल सीट, VIP सीट(काराओके सहित), एक्वारियम हेर्न सजिलो हुने सीटको व्यवस्था गरिएको छ |

सोफामा आनन्द संग बसेर तन मन दुवैलाइ हल्का बनाउनु होस |

akivic AQUARIUM DINING

25:
URL
http://akivic.com/
ठेगाना
〒८०२-०००६ फुकुओका प्रिफेक्चर किताक्युशू सिटी कोकुरा किता कु उओमाची १-१-८ क्रिस बिल्डिंग १
आउने तरीका
JRकोकुरा स्टेसन बाट पैदल ५ मिनेट
सम्पर्क
+८१-९३-५३१-५८३१
खुल्ने समय
१८:००~२५:००
बिदा
१२/३१ ~१/१ मात्र
धूम्रपान
मिल्छ
बिदेशी भाषा
☆मेन्यू :अंग्रेजी
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi
कूपन

यो कूपन देखाउनु होस|
एक जनालाई एउटा पेय पदार्थ सर्भिस

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६ डिसेम्बर ६ मा अपडेट गरिएका हुन् |

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう