ओर्जिनल!!!!

फ़ाउण्टेन पेन लगायत अन्य स्टेसनरी सामग्री पनि उपलब्ध छ |

आफुलाई मन परेको नोटबुक पनि बनाउने(Note Lab),फ़ाउण्टेन पेन, ग्लास पेनमा प्रयोग गरिने मसि बनाउने (Ink Lab) पनि छ |

अरु पनि आनन्द सँग समय बिताउन सकिने क्याफे पनि छ |

KA-KUफुकुओका

URL
http://www.ka-ku.jp/
ठेगाना
〒८१०-००४१ फुकुओका सिटी च्यु ओ कु दाइम्यो १-१०-५
आउने तरिका
निशितेचु तेन्जिन बाट पैदल १० मिनेट
फोन
++८१-९२-७३४-३०७८
खुल्ला रहने समय
११:००-२०:००
नियमित बिदा
हरेक हप्ता मंगलबार
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१६डिसेम्बर ७ मा अपडेट गरिएका हुन्|

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう