हाकाताको गोप्यता

क्यानल सिटी नजिकै नाकासुमा रहेको डाइनिंग बार हो |एनिमेशन, गेम ,प्लामो आदिको मनोरंजनका साथै स्वादिस्ट परिकारकप पनि स्वाद लिन सकिन्छ |चासो लिने पनि नलिने पनि दुबैले मनोरंजन लिन सक्नुहुनेछ | अबस्य एक पटक आउनु होला यो गोप्य पसलमा |

Hobby dining ZEON

ठेगाना
〒८१०-०८०१ फ़ुकुओका केन फ़ुकुओका सिटी हाकाता कु नाकासु २-१-१० सिन्बासी रिङ्ग भवन दोस्रो तल्ला
आउने तरिका
क्यानल सिटी बाट पैदल ३ मिनेट
फोन
०९२-२६२-४६६६
खुल्ने समय
१८;००~
बिदा आइतबार
सार्वजनिक बिदाको दिन
सिट संख्या
२५
धुम्रपान
मिल्छ
औसत खर्च
३००० येन
क्रेडिट कार्ड
चल्छ
Wi-Fi
कुपन

यो कुपन देखाउनुहोस् र जुस अथवा अल्कोहल पाउनुहोस、
एउटा पेयपदार्थ

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१७ नोभेम्बर ८ मा अपडेट गरिएका हुन् |

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう