करीको समय

हरेक दिन फरक फरक करी राख्ने गरेका छौं | चामल सुहाउदो करी बनाइन्छ | हरेक करी उत्कृस्ट छ | तपाइको पर्खाइमा छौ |

हाकातानोकारे

URL
http://hakakare.com/
ठेगाना
〒८१०-००२२ फ़ुकुओका सिटी चुओ कु याकुइन १-११-१३ २ F
फोन
+८१-९०-९८९४-२२९७
खुल्ने समय
लन्च सोम,बुध,शुक्र,शनि १२:००-१४:००
डिनर १९:००-२६:००
नियमित
अनियमित
औसत खर्च
१५०० येन
बिदेशी भाषा
अनुवादक मेशिन छ
क्रेडिट कार्ड
visa master amex
Wi-Fi

※सम्पूर्ण जानकारीहरु २०१७ मार्च ९ मा अपडेट गरिएका हुन्

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう