เดินทางไปได้ง่าย! ขั้นตอน 3 ขั้นตอนเพื่อเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังสถานีฮากาตะ

ข้อดีอย่างหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะก็คือ สนามบินที่อยู่ใกล้กับใจกลางเมือง

福岡空港の外観

จากสนามบินฟุกุโอกะมายังสถานีฮากาตะที่เป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟหลายสาย จะใช้เวลาเพียง 5 นาทีเมื่อนั่งรถไฟใต้ดิน และยังใช้เวลาเพียง 11 นาทีเพื่อไปยังเทงจินที่เป็นใจกลางเมือง เมืองนี้จึงเป็นเมืองที่น่าภูมิใจ ไม่เพียงในระดับประเทศ แต่เป็นเมืองไม่กี่เมืองในโลกที่มีลักษณะดังกล่าว เสน่ห์ของสนามบินแห่งนี้สมควรเป็นที่รับรู้ของผู้คนทั่วโลก เราจะมาแนะนำวิธีเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังสถานีฮากาตะ!

สารบัญ

ขั้นตอนที่ ① จากสนามบินฟุกุโอกะไปยังรถไฟใต้ดิน

หากต้องการเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังสถานีฮากาตะ การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินจะเป็นวิธีที่สะดวกมาก ก่อนอื่นก็ต้องเดินจากอาคารผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังสถานีรถไฟใต้ดิน!

ขั้นตอนที่ ② ซื้อตั๋วรถไฟ

เมื่อถึงสถานีรถไฟใต้ดินแล้วจึงซื้อตั๋วรถไฟ
ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วของรถไฟใต้ดินเมืองฟุกุโอกะ มีปุ่มสำหรับกดเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ จีนหรือเกาหลีได้ ชาวต่างชาติจึงสามารถซื้อตั๋วได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ ③ ขึ้นรถไฟ

เมื่อซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วจึงขึ้นรถไฟ
จากสนามบินฟุกุโอกะไปยังสถานีฮากาตะ อยู่ห่างกันเพียง 2 สถานีเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางเพียง 5 นาที! จึงสะดวกสบายอย่างมาก ขณะนั่งรถไฟ มีข้อปฎิบัติที่สมควรทำขณะโดยสารอยู่ด้วย กรุณาตรวจสอบที่หน้าจอบนรถไฟ♪

อาคารผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เราสามารถตรวจสอบวิธีเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังรถไฟฟ้าใต้ดินได้จากเว็บไซต์ของสนามบินฟุกุโอกะ ⇒ หน้าโฮมเพจ
และตรวจสอบวิธีขึ้นรถไฟใต้ดินและอื่นๆได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งเมืองฟุกุโอกะอีกด้วย ⇒ หน้าโฮมเพจ