เทศกาลโคคุระกิออนไดโกะ เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในบริเวณโคคุระที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคิตะคืวชูจังหวัดฟุคุโอกะมายาวนานเกือบ 400 ปี แถมเทศกาลนี้ก็ถูกบักทึกเป็น “มรดกทางพื้นบ้านที่ไร้ตัวตน” ในปีที่ผ่านมา สวนโฮโซคาวะ ทาดาโอกิที่เป็นป้อมประการสำหรับประสาทโคคุระก็ได้ถูกสร้างมาเพื่ออวยพรให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณประสาทนั่นไม่มัโรคภัยไข้เจ็บและให้ตัวเมืองเจริญรุ่งเเรือง เทศกาลนี้ถูกเริ่มขึ้นในปีเก็นนะ ที่ 3 (พ.ศ. 2159) เพื่อเลียนแบบเทศกาลกิออนของโตเกียว ในเทศกาลนี้ก็จะมีทีมกลองไทโกะมากกว่า 80 ทีมมาแข่งตีกลองในการแข่งขัน “การแสดงกลองไทโกะ” เพื่อแสดงพลังและความสามารถของตัวเอง พอถึงช่วงไคลแม็กซ์ก็จะมีการแสดงโดยเอาหลายๆทีมมาร่วมกันแสดงให้ทุกคนดู

รายละเอียดอีเว้นท์

โฮมเพจ
http://www.kokuragiondaiko.jp/
วันเวลา
วันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ~วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2559
สถานที่จัดงาน
บริเวณใกล้ๆประสาทโคคุระ เมืองคิตะคิวชูจังหวัดฟุคุโอกะ
ทางไป
นั่งรถไฟ JR ไป “สถานนีนิชิโคคุระ” แล้วเดินต่อไป 8 นาที หรือลงที่สถานที “โคคุระ” แล้วเดินต่อไป 10 นาที
ค่าเข้า
ไม่มี ที่นั่งดูการแสดงแข่งไทโกะ/ราคาที่นั่งสำหรับจอง 2000เยน ราคาที่นั่งซื้อในวันแข่ง 500 เยน

※ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกร่างขึ้นมาในวันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560

この記事が気に入ったら いいね!しよう