โทบาตะกิออน โอยามะคาสะ (วันที่ 26~28 กรกฏาคม)

สารบัญ

“เทศกาลโทบาตะกิออนโอยามาคาสะ” เป็นเทศกาลทางวัฒธรรมที่จัดขึ้นในเขตโทบาตะและเป็นหนึ่งในสามเทศกาลหน้าร้อนใหญ่ของจังหวัดฟุคุโอกะเคียงข้าง ฮาคาตะกิออนยามะคาสะ และ โคคุระกิออนไดโกะ ในปีพ.ศ.2559 เทศกาลนี้ก็ถูกบักทึกลงในมรดกทางวัฒธรรมที่ไร้ตัวตนของยูเนสโก้ด้วย เทศกาลนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 210 ปี และถูกกล่าวว่าเป็นสมบัติทางวัฒธรรมพื้นบ้านที่ไร้ตัวตนอันแสนสำคัญของประเทศญี่ปุ่นด้วย ในช่วงกลางวัน การจะมีการแสดงแห่โนโบริยามะคาสะถูกประดับไปด้วยแบนเนอร์ข่วแดงและเครื่องประดับเย็บปักถักร้อยอย่างสวยงาม พอตกกลางคืนก็จะเอาเครื่องประดับพวกนี้ออกแล้วแล้วนำโคมไฟกระดาษประมาณ 309 โคมมาประดับโดยซ้อนกันเป็นปิรามิด 12 ชั้นแทน ภาพโอยามาคาสะเหล่านี้เคลื่อนไหวไปพร้อมๆกับเสียง “โยอิโทซ่า โยอิโทซ่า” เป็นภาพที่ตรึงตาตรึงใจอย่างเป็นที่สุด

รายละเอียดอีเว้นท์

โฮมเพจ
http://tobatagion.jp/
วันเวลา
วันที่ 26~28 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 [เฉพาะวันที่ 27 18:30~21:00] คณะกรรมการโทบาตะกิออนโอยามะคาสะ
สถานที่จัด
จังหวัดฟุคุโอกะเมืองคิตะคิวชู เขตโทบาตะหนึ่ง หน้าสำนักงานเขตโทบาตะ (สถานที่ตั้งคณะกรรมการ)
ทางไป
นั่งรถไฟ JR สายคาโกชิมะไปลงสถานี “โทบาตะ” แล้วเดินต่อ 10 นาที

ค่าเข้า
ไม่มี ※ในวันที่ 27 ตรงสถานที่ตั้งคณะกรรมการจะมีบริเวณที่นั่งที่ต้องจ่ายเงิน

※ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกร่างขึ้นมาในวันที่ 1 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562