“เทศกาลน้า” มีต้นกำเนิดจากประเทศพม่าและเป็นที่นิยมในหลายๆประเทศในหมู่อาเซี่ยน และท่าเรือโมจิโคเรทโทรก็ได้นำเทศกาลนี้มีประยุคให้เป็นอีเว้นท์สำหรับเด็กๆในช่วงกลางหน้าร้อนลัจัดในบริเวณใจกลางเมือง โดยเฉพาะท่าเรือโมจิโคเรทโทรนี้ก็มีเจดีย์พม่าเพียงหนึ่งเดียวตั้งอยู่จึงถูกเรียกว่าเป็น “เจดีย์แห่งความสงบเสงี่ยม” จึงเหมาะเป็นสถานที่ให้ทุกคนได้หยึบปืนฉีดน้าและมาสนุกกับหน้าร้อนพร้อมๆกับทุกคน แน่นอนคุณสามารถนำปืนฉีดน้าของตัวเองมาได้ด้วย

รายละเอียดอีเว้นท์

โอมเพจ
http://www.mojiko.info/
วันเวลา
วันที่ 18 ถึง 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 10:00~16:00 ※กิจกรรมจะถูกยกเลิกถ้ามีฝนหรือพายุ
สถานที่จัด
บริเวรลานกว้างใจกลางเมือง, ท่าเรือโมจิโคเรทโทร, เมืองคิตะคิวชู, จังหวัดฟุคุโอกะ เขตโมจิ, เมืองคิตะคิวชู, จังหวัดฟุคุโอกะ 801-0852
ทางไป
ลงที่สถานรถไฟ JR “โมจิโค” สายคาโกชิมะ
ค่าเข้า
ไม่มี

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう