ทุกท่านรู้หรือไม่ว่า ปากกาแบบพู่กันของญี่ปุ่นและปากกาลูกลื่นที่ลบได้ เป็นสินค้าของฝากยอดนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ?Feel Fukuoka Japan จึงได้สร้างวิดีโอเพื่อแนะนำ “ปากกาแบบพู่กัน” และ “ปากกาลูกลื่นที่ลบได้” ขึ้น

ビッキーが書いた筆ペンでの文字

แม้คนญี่ปุ่นใช้สินค้าเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ความเป็นจริงแล้วทั้ง “ปากกาแบบพู่กัน” และ “ปากกาลูกลื่นที่ลบได้” ต่างก็เป็นสินค้าเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาจากวัฒนธรรมสมัยเก่าและสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนั่นเอง! จึงไม่แปลกใจเลยว่าสินค้าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนี้จะเป็นของฝากยอดนิยมจากญี่ปุ่นในหมู่ชาวต่างชาติ

หากจะเดินทางจากญี่ปุ่นออกไปต่างประเทศ การพก “ปากกาแบบพู่กัน” และ “ปากกาลูกลื่นที่ลบได้” ไปเป็นของฝากก็เป็นความคิดที่ดีทีเดียว

筆ペンで書かれた「ありがとう」

※ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2558

この「FFJ|記事」が気に入ったら いいね!しよう