บทความพิเศษ

สถานที่ๆใกล้ที่สุดกับดวงดาว เทศกาลทานาบาตะที่ฟุคุโอกะทาวเวอร์

ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของฟุคุโอกะก็ต้องพูดถึงฟุคุโอกะทาวเวอร์! ฟุคุโอกะทาวเวอร์นั้นถูกสร้างที่บริเว

เบอร์โทรฉุกเฉินของญี่ปุ่น (ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง)

อย่างแรก พวกเราต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าทุกเบอร์โทรฉุกเฉินนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทุกเบอร์โทรนั้นสามารถติดต่