ข้อมูลการรับสมัคร

RECRUIT PEOPLE&OPINION

 • RECRUIT PEOPLE&OPINION

  รับสมัครผู้จัดการแสดง
  talent
  รับสมัครชาวต่างชาติผู้สามารถจัดการแสดงเพื่อนำเสนอเนื้อหา เพื่อมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของเมืองฟุกุโอกะร่วมกัน!
 • RECRUIT PEOPLE&OPINION

  รับสมัครผู้ช่วย
  assistant
  รับสมัครผู้ช่วยสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหา ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ!เพื่อมาร่วมกันถ่ายทอดเนื้อหาที่มีความน่าสนใจด้วยกัน!
 • RECRUIT PEOPLE&OPINION

  รับสมัครอาสาสมัครช่วยเป็นล่ามและนักแปล
  translation・interpretation
  รับสมัครอาสาสมัครเพื่อแปลเนื้อหา และช่วยเป็นล่ามในสถานการณ์ต่างๆ ยินดีต้อนรับทุกคนที่มีความสามารถในการสื่อสารและพอเข้าใจภาษาญี่ปุ่น!
 • RECRUIT PEOPLE&OPINION

  หัวข้อ ปัญหาหรือความยากลำบาก
  theme・trouble
  หากมีเนื้อหาในหัวข้อใด ทั้งวัฒนธรรมของฟุกุโอกะและญี่ปุ่น สถานที่หรือบุคคล ฯลฯ อยากจะนำเสนอ กรุณาแจ้งให้เราทราบได้

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านบนก่อน แล้วจึงสมัครที่ด้านล่าง

กดเพื่อสมัครที่นี่