วัฒนธรรม& ไลฟ์สไตล์

มาเล่าเรื่องราวความเป็นวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของชาวญี่ปุ่น
ในแบบวิถีคิวชูที่ถือว่าเป็นตัวท็อปเรื่องความมีเอกลักษณ์