เทศกาลบ่อน้าพุร้อน ดอกไม้ไฟ และฉลองฤดูการล่องเรือที่ แม่น้าชิคุโกคาวะ (วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม)

สารบัญ


ฉลองการเริ่มฤดูการล่องเรือที่แม่น้าชิคุโกและดอกไม้ไฟราวๆ 3000 ดอกที่จะถูกจุดขึ้นที่บ่อน้าพุร้อน ฮาราซุรุ ที่ถูกแยดออกเป็น 20 กลุ่มนั้นจะเรื่มใน วันที่ 25 ภาพของดอกไม้ไฟแต่ละลูกที่สะท้อนอยู่บนพื้นผิวน้านั้นดูสวยเข้ากับบรรยากาศ นอกจากนี้ก็จะมีการประกาศเริ่มการประมงแบบพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่น “การจับปลาของนกกาน้า” (จนถึงเดือน กันยายน) และมีร้านแผงลอยตั้งอยู่ทุกหนทุกแห่ง

หากคุณมีโอกาศ ไม่ลองมาเดินเล่นในเมืองบ่อน้าพุร้อนและชมดอกไม้ไฟดูละครับ

รายละเอียดอีเว้นท์

หน้าเว็บหลัก
http://www.harazuru.jp/
วันเวลา
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 20 น. ถึง 21 น.
สถานที่จัดตั้ง
บ่อน้าพุร้อน ฮาราซุรุ เมืองอาซาคุระ จังหวัดฟุคุโอกะ
ฮากิชิวะ เมืองอาซาคุระ จังหวัดฟุคุโอกะ 835-1521
ทางไป
เดินจากสถานีรถไฟ JR “ชิคุโกโยชิอิ” สายหลักคิวได ประมาณ 10 นาที

ที่จอดรถ
มีประมาณ 1000 ที่ ไม่ต้องเสียเงิน
ค่าเข้า
ไม่มี  ※แต่มีที่นั่งที่ต้องจ่ายเงิน

※รายละเอียดทั้งหมดถูกร่างขึ้นมาในวันที่ 10 เดือน ฑฤษถาคม พ.ศ. 2560