เทศกาลเซ็ตสึบุนที่วัดเท็นโจจิ

สารบัญ


เทศกาลเซ็ตสึบุนของวัดโทโจจิเป็นเทศกาลเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคมุโรมาจิ เทศกาลนี้จะมีการตั้งแสดงรูปปั้นไม้แกะสลักพระโพธิสัตว์พันมือ การแสดงร้องเพลงเต้นรำ การจับฉลาก และของกินอย่างถั่ว โมจิ และส้มจีน ทุกๆปีศาลเจ้านี้ก็จะคึกคักไปด้วยคนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมงานเทศกาล

รายละเอียดอีเว้นท์

วันจัดงานเทศกาล
วันที่2~3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สถานที่จัด
วัดโจจิ เทศกาลเซ็ตสึบุน (โทโจจิ เซ็ตซึบุนไซ)

812-0037 2-4 โกคุมาจิ เขตฮาคาตะ เมืองฟุคุโอกะ จังหวัดฟุคุโอกะ
ทางไป
ลงที่สถานนีรถไฟใต้ดิน “กิออน” หรือ ที่สถานนี้ “ฮาคาตะ” แล้วนั่งรถบัสต่อไปลงที่กิออน

ค่าเข้า
ไม่มี

※ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกเขียนขึ้นมาในวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562