เบอร์โทรฉุกเฉินของญี่ปุ่น (ตำรวจ, รถพยาบาล, รถดับเพลิง)

สารบัญ


緊急連絡先

อย่างแรก พวกเราต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าทุกเบอร์โทรฉุกเฉินนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
ทุกเบอร์โทรนั้นสามารถติดต่อได้โดยโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ และ โทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องเสียตังค์
ฉะนั้น อย่าลืมฝึกวิธีการพูดที่อยู่ของตัวเองเป็นอย่างต่านะครับ

รถพยาบาลและรถดับเพลิง เบอร์: 119
ตำรวจ เบอร์: 110
ยามรักษาการณ์ชายฝั่งญี่ปุ่น เบอร์: 118

ศูนย์ให้คำปรึกษาตำรวจนครบาล (ในโตเกียว สามารถพูดภาษาอังกฤษได้)
เบอร์: 03 3501 0110 (วันธรรมดา 8:30~17:15)
สมาคมป้องกันภัยโตเกียว เบอร์: 03 5276 0995

ในกรณีฉุกเฉิน

・กดโทร 119
・ในกรณีไฟไหม้ให้พูดว่า “คะจิเดส (ไฟไหม้ครับ/ค่ะ)”
・ในกรณีที่อยากเรียกรถพยาบาลให้พูดว่า “คิวคิวเดส (ฉุกเฉินครับ/ค่ะ)”

・โปรดกรุณาอย่าวางสายจนกว่าคนขับรถได้ข้อมูลที่อยู่ (ที่อยู่ปัจจุบัน) และเบอร์โทรติดต่อของคุณทั้งหมด
 และถ้าจำเป็นก็รอรถฉุกเฉินที่ข้างนอกด้วย

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพและการแพทย์โตเกียวนั้นก็มีหน้าต่างบรการที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
ศูนย์นี้ก็มีบริการอื่นๆอย่างเช่นบริการแปลภาษาผ่านทางโทรศัพท์ แนะนำโรงพยาบาล และให้ข้อมูลทางการแพทย์
โทร: 03 5285 8185

เจแปน เฮล์ปไลน์ก็เปิดบริการ 24 ชั่วโมงและก็รับติดต่อสอบถามทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฉุกเฉินหรือให้คำปรึกศาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
เพียงแค่กดโทรเบอร์คุณก็สามารถติดต่ออาสาสมัครที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

โทร: 05 7000 0911

緊急時に役立つ日本語フレーズ

My address is
「私の住所は___です」
Watashi no jusho wa _________desu 

Next to
「となり」
Tonari 

My telephone number is
「私の電話番号は___です」
Watashi no denwa bango wa_______desu 

Bleeding
「出血です」
Shukketsu desu

Broken bone
「骨折です」
Kossetsu desu

Burn
「ひどい火傷です」
Hidoi yakedo desu  

Chest pains
「胸が大変苦しいです」
Mune ga taihen kurushii desu 

High fever
「高熱です」
Kou netsu desu 

Injury
「怪我です」
Kega desu 

Sick
「病気です」
Byouki desu 

 

I don`t understand Japanese
「私は日本語がわかりません」
Watashi wa nihongo wakarimasen