เทศกาลยาเมะคุโรกิโอฟุจิ

สารบัญ


“เทศกาลยาเมะคุโรกิโอฟุจิ” เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ธรรมชาติโดยจะจัดตรงกับช่วงที่ดอกไม้ของต้นคุโรกิโอฟุจิที่มีอายุยาวนานถึง 600 ปีผลิบาน

แหล่งที่ตั้งของต้นคุโรกิโอฟุจินั้นอยู่ที่ศาลเจ้าซูซาโนโอ บริเวณศาลเจ้านั้นจะมีช่อดอกวิสเตียเรีย (หรือดอกฟูจิในภาษาญี่ปุ่น) ห้อยอยู่ต่อๆกันบนราวไม้เหนือหัว ให้ผมเข้าชมได้เดินชมดอกไม้อย่างสนุกสนาน ระหว่างช่วงเวลาเทศกาลก็จะมีแผงลอยต่างๆนาๆตั้งอยู่ทั่วบริเวณศาลเจ้า ในตัวเมืองคุณก็สามารถในดูวีการผลิตเหล้าซาเกได้ที่โรงงานผลิตซาเกเช่นกัน นอกจากนี้ในช่วงเวลา 18:30 น. ถึง 22:00 น. ก็จะมีการเปิดไฟทั่วศาลเจ้าให้ทุกคนได้ชมดอกไม้ในช่วงเวลากลางคืนเช่นกัน

รายละเอียดอีเว้นท์

หน้าเว็บหลัก
http://www.townkurogi-ta.jp/topics/2018/2018_04/tpc_201804150505.html
วันเวลา
พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน วันที่ 16 ~ พ.ศ. 2562 ต้นเดือนพฤษภาคม
วสถานที่จัด
834-1217 ศาลเจ้าซูซาโนะโอ คุโรกิ คุโรกิโจ เมืองยาเมะ จังหวัดฟุคุโอกะ

ทางไป
นั่งรถบัสสายคาโกชิมะ จาก “ป้ายไฮนุซึกะ” ประมาณ 45 นาที ไปลงที่ “ป้ายโอฟุจิมะเอะ”

ค่าเข้า
ไม่มี

※ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมมาตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562