เทศกาลใหญ่โฮโจวยะ (วันที่ 12~18 เดือนกันยายน)

สารบัญ


3 เทศกาลใหญ่ของฮาคาตะ “โฮโจวยะ (放生会)”!

3 เทศกาลใหญ่ของฮาคาตะ “โฮโจวยะ” เป็นเทศกาลเพื่อแสดงความรักต่อสิ่งมีชีวิต และแสดงความขอบคุณต่อการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จึงเป็นเทศกาลที่จัดต่อๆกันมาถึง 1000 ปี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปล่อยปลาคราบลงบ่อสำหรับเด็กที่ศาลเจ้าโฮโจว พิธีกรรมต่างๆนาๆ และบนถนนที่ทอดไปถึงตัวศาลเจ้าก็มีร้านแผงลอยอยู่มากกว่า 100 ร้านและก็จะเต็มไปด้วยคนมาเที่ยวเทศกาลเต็มไปหมด

ถ้ามีโอกาสก็ลองมาที่ฮาคาตะเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับ

イベント詳細

โฮมเพจ
โฮโจยะ
ช่วงเวลาเทศกาล
วันที่ 12 ~ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่จัด
ศาลเจ้าฮาโกซากิ
1-22-1 ฮาโกซากิ, เขตฮิกาชิ, เมืองฟุคุโอกะ, จังหวัดฟุคุโอกะ
ทางไป
รถไฟใต้ดินสาธารณะ: ลงที่ “สถานนีฮาโคซากิมิยะมาเอะ” แล้วจะถึงทันที