เทศกาลฤดูใบไม่ร่วงใหญ่ของศาลเจ้าคิตะโนะเท็นมังกุ (10/15)

สารบัญ

ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ศาลเจ้าคิตาโนะเท็นมังกุในคิตาโนะมาจิ เมืองคุรุเมะ จังหวัดฟุคุโอกะ จะจัด “เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงใหญ่ของศาลเจ้าคิตะโนะเท็นมังกุ” เพื่อนมัสการเทพเจ้าแห่งการศึกษา “ซุกาวาระโนะมิจิซาเนะ”

กระจกที่ใช้เป็นวัตถุบูชาจะถูกวางไว้บนศาลเจ้าเคลื่อนที่ และถูกหามเป็นระยะ 2 กิโลเมตรไปถึง “ชิโมมิยะ” ว่ากันว่าใครที่ได้ลอดใต้ศาลเจ้านี้แล้วจะป้องกันโรคป่วยและภัยได้ 1 ปี จึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวตามท้องถนนมากมาย

รายละเอียดอีเว้นท์

โฮมเพจ
http://www.kurume-hotomeki.jp/event/?mode=detail&isSpot=1&id=400000000471
เวลาจัดเทศกาล
วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560
9:00~16:00

※เวลาศาลเจ้าเคลื่อนที่ออกจากศาลเจ้าหลัก 11:00~
ที่อยู่
ศาลเจ้าคิตาโนะเท็นมังกุ, 3267 คิตะโนะมาจิจู, เมืองคุรุเมะ 830-1113
ทางไป
ลงที่สถานนีรถไฟคิตาโนะสายอามากิของนิชิเท็ตซึ แล้วเดินต่อ 3 นาที
ขับรถ 10 นาทีจากคุรุเมะอินเตอร์เชนจ์ มอเตอร์เวย์คิวชู
ขับรถ 15 นาทีโอโกริอินเตอร์เชนจ์ มอเตอร์เวย์โออิตะ

ค่าเข้า
ไม่มี