หนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของฟุคุโอกะ “ฮาคาตะกิออนยามาคะสะ”

画像の説明

หนึ่งในสามเทศกาลใหญ่ของเมืองฟุคุโอกะคือ “เทศกาลฮาคาตะกิออนยามาคาสะ”ที่ศาลเจ้าคุชิดะก็จะจัดเทศกาลเพื่อฉลองงานเทศกาลคายาคาสะที่สืบทอดมานานกว่า 770 ปี ทุกปีวันที่ 1 เดือนกรกฏดาคมก็จะเริ่มเทศกาลเป็นระยะเวลายาว 2 อาทิตย์ไปจนถึงวันที่ 15 เดือนกรกฏดาหรือก็คือวัน“โออิยามาคาสะ”นั่นเอง ปัจจุบัน เทศกาลนี้ก็ถูกแต่งตั้งเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญของชาติ

画像の説明

ศาลเจ้าคุชิดะ (ที่: เมืองฟุคุโอกะ)

สารบัญ

อะไรคือยามาคาสะ?

ฮาคาตะกิออนยามาคาสะนั้นจะใช้มิโคชิหรือศาลเจ้าเคลื่อนโดยแต่ละอันจะมีชื่อลงท้ายว่า “นากาเระ” เพื่อเป็นตัวแทนตําบลทั้งเจ็ดของฮาคาตะ ศาลเจ้าที่ถูกใช้ในเทศกาลนี้จะถูกเรียกว่า “ยามาคาสะ (หรือสั้นๆว่า ยามะ)” และแต่ละศาลก็จะมีชื่อเรียกของตนเอง

・ยามาคาสะอันที่หนึ่ง「ฮิกาชินากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่สอง「นากาสึนากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่สาม「นิชินากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่สี่「ชิโยนากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่ห้า「เอบิสึนากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่หก「โดอินากาเระ」
・ยามาคาสะอันที่เจ็ด「ไดโคคุนากาเระ」

ยามาคาสะเองก็ถูกแบ่งเป็นเป็น 2 ประเภทชื่อ “คาคิยามาคาสะ” และ “คาซาริยามาคาสะ”

คาซาริยามาคาสะ

画像の説明

คาซาริยามาคาสะนั่นจะถูกจัดสดงไว้ 14 แต่งให้ทุกคนได้มาชม คาซาริยามาคาสะนั้นมีความสูง 10 เมตรและด้านที่หันให้ศาลเจ้าคุชิดะนั้นถูกเรียกว่า “ด้านหน้า” และด้านที่หันออกจะถูกเรียกว่าด้าน “ส่งออก” และหัวข้อการตกแต่งยามาคาสะนั่นจะถูกเปลื่ยนไปทุกปีโดยนักตกแต่งตุ๊กตาฮาคาตะ หรือ ฮาคาตะนินเงียว

画像の説明
画像の説明

ถึงแม้ว่าคาซาริยามาคาสะนั้นมีไว้เพื่อการจัดแสดงเท่านั้น แต่คาซาริยามาคาสะที่ถูกจัดแสดงที่ถนนคามิคาวาบาตะเท่านั้น ที่อาจจะถูกนำไปใช้ในในการวิ่งโออิยามาคาสะ

画像の説明

พ.ศ. 2559 คาซาริยามาคาสะของคามิคาวะบาตะที่กำลังวิ่ง

หลังจากจบช่วงเวลางานเทศกาลแล้วคาซาริยามาคาสะพวกจะถูกรื้อทิ้งแต่มีเพียงแค่อันที่ถูกจัดแสดงที่ศาลเจ้าคุชิดะเท่านั้นี่จะถูกจัดแสดงตลอดทั้งปีฉะนั้นใครๆก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เมื่อไรก็ได้

画像の説明

ใครที่อยากเห็นยามาคาสะกับตาก็เชิญไปที่ศาสเจ้าคุชิดะได้ครับ

คาคิยามาคาสะ

画像の説明

โดยทั่วไปแล้วการแบกศาลเจ้าเคลื่อนที่ไว้บนใหล่แล้ววิ่งนั้นถูกเรียกว่า “คาสึงุ” แต่ในกรณีของยามาคาสะนั้นจะถูกเรียกว่า “คาคุ” แทน เพราะฉะนั้นคามาคาสะที่เอาไว้แบกแล้ววิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่า “คาคิยามาคาสะ” คามาคาสะนี้จะจะปารกฎตัวให้เห็นตั้งแต่วันที่ 10 เดือนกรกฏดาคมหรือวัน “นากาเระคาคิ” หลังจากนั้นยามาคาสะพวกก็จะถูกขนไปตามท้องถนนเมือง

ไคล์แม็กส์ “โออิยามาคาสะ”

ท้ายสุดของเทศกาลฮาคาตะกิออนยามาคาสะก็คือ “โออิยามาคาสะ” และจะเริ่มตั้งแต่เวลาตี 4 59นาที ของวันที่ 15 เดือนกรกฏดาคมทุกปี โดยที่ยามาคาสะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนั้นจะถูกแบกไปศาลเจ้าคุชิดะ หรือเรียกว่า “คุชิดะอิริ” และหลังจากนั้นก็จะถูกแบกพร้อมๆกับวิ่งไปตามคอร์สโออิยามาคาสะที่ยาว 5 กิโลเมตร เวลาจำเป็นที่ต้องใช้ใน “คุชิดะอิริ” และ “การวิ่งตามคอร์ส” นั้นจะถูกคำนวนมากอย่างดี

画像の説明

 

แซมของทาง Feel Fukuoka Japan ก็ได้มาสำผัสโออิยามาคาสะครั้งแรก แซมที่ได้เห็นทุกคนตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่วิ่งตามยามาคาสะแล้วเป็นส่วนร่วมกับงานเทศกาลอย่างจริงจังนั้นรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง

画像の説明

นอกจากนี้ เทศกาลนี้ก็มีร้านค้าหลายร้านเปิดร้านไปทุกหนทุกแห่งฉะนั้นเทศกาลนี้ยังมีอะไรหลายๆอย่างให้ท่านได้สนุกไปพร้อมๆกับยามาคาสะ

画像の説明

ทุกคนไม่ลองมาเที่ยวฟุคุโอกะตอนงานเทศกาลฮาคาตะกิออนยามาคาสะครั้งต่อไปดูละครับ?

ฮาคาตะกิออนยามาคาสะ

โฮฒเพจ http://www.hakatayamakasa.com/
ตะราง http://www.hakatayamakasa.com/61841.html
แผนที่ยามาคาสะ http://www.hakatayamakasa.com/61842.html